U ovome poglavlju poseban je naglasak stavlje na putovanja: govorimo o prednostima online rezervacije svih potrebnih usluga i čitanja tuđih iskustava, dani su primjeri dvaju hrvatskih najposjećenijih nacionalnih parkova.